Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1
09-402 Płock
Ulica Harcerza Antolka Gradowskiego 24
Telefon: (024) 364 70 14
Fax: (024) 364 70 19

Za chwilę zostaniesz przeniesiony na stronę SOSW Nr 1
http://soswnr1.petronet.pl